REKLAMAČNÍ ŘÁD BYLINNÝCH PŘÍPRAVKŮ HERBAVIS

 
Prodejce Herbavis s.r.o., Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín, stanoví pro případ reklamace zboží následující postup:
 
1. Chce-li kupující vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená, může tak učinit bez udání důvodů do 14 dnů po obdržení zásilky. Zboží je nutné vrátit i s fakturou, která bude stornována.

2. Při převzetí zásilky je kupující povinen zásilku prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta, PPL, atd.) zákazníkovi.

3. Při převzetí zásilky od dopravce je nutné pečlivě zkontrolovat neporušenost obalu. V případě zjištěného poškození zásilky doporučujeme ihned sepsat reklamační protokol s dopravcem.

4. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu dopravci nejpozději do dvou pracovních dnů. Současně je nutné oznámit tento stav prodejci do tří pracovních dnů po převzetí, a to písemně na adresu provozovny prodávajícího uvedenou níže formou vyplněného reklamačního protokolu.

5. Při zjištění vady zboží je nutné tento stav oznámit prodejci do tří pracovních dnů, a to písemně na adresu provozovny prodávajícího uvedenou níže formou vyplněného reklamačního protokolu.

6. V reklamačním protokolu je nutné uvést, mimo jiné, zjištěné vady a nárok, který v důsledku vady kupující uplatňuje: 
a) dodání chybějícího bezvadného zboží
b) odstoupení od smlouvy - vrácení kupní ceny

7. Reklamované zboží je nutné zaslat v původním obalu na adresu provozovny prodávajícího. Doporučujeme zásilku řádně zabalit tak, aby nemohlo dojít ke znehodnocení reklamovaného zboží. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list).

8. Reklamační protokol je možné zaslat i emailem. Reklamované zboží (včetně faktury) je nutné zaslat na adresu prodávajícího.

9. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

10. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

11. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

12. Reklamace se vyřizují na adrese provozovny prodejce, tj.:
 
Herbavis s.r.o.
Mánesova 514/24                                      Tel.: 
+420 730 802 504
737 01 Český Těšín                                   email: info@herbavis.cz
 
Reklamační protokol si můžete stáhnout ZDE